Insurance Post

עיתון הביטוח הבריטי Insurance Post חוגג 180 שנה להיווסדו

בשנת 1840 יצא לאור הגיליון הראשון של Insurance Post. העיתון יצא לאור מיד לאחר הוצאת בול הדואר הראשון בסך של 1p. זה היה העיתון הראשון שנשלח למינויים בדואר ומכאן נגזר שמו – Post. העיתון היה הראשון שהתמקד בסקירה של ענף הביטוח הבריטי. העיתון אפשר להנהלות המבטחים לפרסם בעמוד הראשון פעילויות וחדשות של החברה לפני שהעיתון נשלח לסוכני החברה. תפוצת העיתון הייתה כ-5,000 גיליונות לשבוע. ב-1853 הושק ירחון בשם Insurance Monitor אשר אוחד עם Post Magazine אולם לאחר הוצאת 4 גיליונות ראשונים אוחדו שתי המערכות לעיתון אחד. בשנת 1995 יזם העיתון...