Insurtech Israel

באמצעות הטכנולוגיה – מבטחי משנה ידלגו מעל חברות ביטוח, כפי שחלק מחברות הביטוח בעולם מנסות לדלג על הסוכנים

מבטחי משנה מדלגים מעל חברות ביטוח במטרה להגיע ישר ללקוח הקצה, כפי שלעיתים אנחנו רואים בעולם ניסיונות של חברות הביטוח לדלג על הסוכנים. זו אחת התופעות המעניינות שקורות בתחום האינשורטק, לדברי קובי בנדלק, מנכ"ל ומייסד קרן ההשקעות Insurtech Israel. בנדלק השתתף ביום חמישי בשיחה דיגיטלית פתוחה של פוליסה בשיתוף עם PIL. לדבריו, מבטחי משנה משקיעים בחברות אינשורטק שפועלות במודל של סוכנויות חיתום, וכך הם מייצרים קשר ישיר עם המבוטח.  בנדלק התייחס ליחס של חברות הביטוח לטכנולוגיות החדשות שמפתחות חברות האינשורטק, ולהשפעת הקורונה על תחום זה. לדבריו, התגובה הראשונה של חברות...
הממונה על רשות שוק ההון ד"ר משה ברקת, בכנס GIR19 בגרמניה: נאפשר לחברות Insurtech וחברות ביטוח בינלאומיות לפעול בישראל תחת הקלות רגולטוריות

הממונה על רשות שוק ההון ד"ר משה ברקת, בכנס GIR19 בגרמניה: נאפשר לחברות Insurtech וחברות ביטוח בינלאומיות לפעול בישראל תחת הקלות רגולטוריות

הממונה על רשות שוק ההון, ד"ר משה ברקת, השתתף בשבוע שעבר בכנס GIR19 בגרמניה, ואמר כי בכוונתו לאפשר לחברות Insurtech וחברות ביטוח בינלאומיות לפעול בישראל…