Insurtech

כך מתכננת גרינרואד לחדור לשוק הביטוח הישראלי

גרינרואד אינסייטס (GreenRoad Insights), חברה בינלאומית הפועלת בתחום הבטיחות בנהיגה ובעיקר בניטור נהיגה, מתכננת לחדור לשוק הביטוח הישראלי. גרינרואד התקשרה בהסכם השקעה עם מונסטון השקעות, בשליטתו של מנכ"ל הפניקס לשעבר אייל לפידות, במטרה להקים פעילות ביטוחית בישראל. הזרוע הביצועית מתוכננת להיות חברת DIG שבשליטת מונסטון, הפועלת בימים אלה לקבלת רישיון מבטח בישראל. בטיוטת תשקיף הנפקת מניות שפרסמה גרינרואד עולה כי ביולי 2021 חתמה החברה על הסכם עם מונסטון, להקמת שיתוף פעולה מסחרי בין הטכנולוגיה שמפתחת גרינרואד לפלטפורמת הביטוח של DIG. גרינרואד אף מינתה את לפידות לתפקיד יו"ר הוועדה המייעצת לענייני...