International Living

המדינות המתאימות ביותר לפנסיונרים

המדינות המתאימות ביותר לפנסיונרים

אזרחים של ארה"ב מחפשים לעבור למדינה אחרת לאחר הפרישה לגימלאות ולחיות שם את שארית חייהם. International Living מפרסם אחת לשנה את "אינדקס הפרישה העולמי" כדי…