ISS

מיטב דש: כל דירקטור שירים את ידו בעתיד לאשר עסקת בעלי עניין, ייזכר בבזק ויחשוב שבעתיים

[caption id="attachment_41956" align="alignleft" width="201"] אילן רביב, מנכ"ל מיטב דש[/caption] לאחר שביום ה' האחרון נבחר הרכב חדש לדירקטוריון בזק, שהורכב בעיקר מדירקטורים שהוצעו על ידי חברת ביקום ובזק, במיטב דש טוענים היום כי הסיפור היה מוכרע מראש. זאת מאחר והמשקיעים הזרים מחזיקים יותר מ-50% ממניות חברת התקשורת. הדירקטוריון החדש של בזק מורכב מ-13 דירקטורים. כל הדירקטורים שהוצגו על ידי ביקום ובזק נבחרו בהצבעות הישיבה. אנטרופי, חברת הייעוץ שזכתה לתמיכת המוסדיים הצליחה להכניס דירקטור בודד מטעמה ועוד שניים שזכו לתמיכה משותפת שלה ובזק. ממיטב דש נמסר: "יחסי הכוחות באסיפת בעלי המניות של...