LG

Legal & General הפסיק את פעילותו המסורתית והחל למכור ביטוח באופן דיגיטלי

המבטח הבריטי (Legal and General (L&G שינה את שמו וייעודו וייקרא: (Slice Insurance Cloud Services’ (ICS. במקביל הודיע L&G על כוונתו למכור את הפעילות שלו בביטוח כללי תמורת 300 מיליון ליש"ט. Fenchurch Advisory Partners גויס למציאת רוכש אפשרי. L&G חבר עם חברת הטכנולוגיה האמריקאית Slice Labs והיה למבטח הבריטי הראשון המשתמש בטכנולוגיה Slice ICS, המספקת ביטוח דירה דיגיטלי מותאם לצרכי הביטוח של הלקוח. הטכנולוגיה מונעת על ידיי "למידת מכונה" וטכנולוגיות מתקדמות של big data. הטכנולוגיה זמינה בצפון אמריקה (ארה"ב וקנדה) מחודש ינואר 2018 וכעת זמינה גם בבריטניה ובאירופה. החודש ספטמבר 2018...