Lloyd’s Lab

לוידס פועל עם חברות הזנק להתמודדות עם מגפת הקורונה

תאגיד לוידס החל לפעול עם שלוש חברות הזנק כדי לסייע לשוק הביטוח להגיב על מגפת הקורונה. לצורך כך הסכימו בלוידס לאפשר למצטרפים חדשים לחבור למעבדת החדשנות של התאגיד Lloyd’s Lab, כדי לזרז פיתוח מוצרים חדשניים בכל הקשור למגפת הקורונה. החברות הבאות יצטרפו למעבדת לוידס החל מה-13 ביולי 2020: * Metabiota – מתמקדת בכימות והקלה של סיכונים בתחום המגיפות. * Praedicat – עוסקת בחיזוי קטסטרופה בתחום החבויות, המתבצע תוך שילוב של מידע משפטי, מדע וטכנולוגיה. * Dialogue – מתמקדת בסיכוני אשראי וסיכונים פוליטיים. פועלת כמערכת מקוונת המחברת ברוקרים וחתמים ומאפשרת ליצור...
מוצר ביטוחי חדש ממעבדות לוידס

מוצר ביטוחי חדש ממעבדות לוידס

Praedicat Inc, חברת הזנק בתחום תוכנה לניתוח סיכוני חבויות (לוס אנג'לס, ארה"ב) הכריזה על פיתוח מוצר ביטוחי חדש, שמטרתו לסייע לתעשייה הבינלאומית לבטח מוצרים חדשניים…