Lloyd’s Lab

שלוש חברות אינשורטק ישראליות משתתפות במחזור הרביעי של Lloyds LAB

שלוש חברות אינשורטק ישראליות משתתפות במחזור הרביעי של Lloyds LAB – והן מהוות רבע מכלל החברות המשתתפות. שלוש החברות הן Kovrr, Parametrix ו-Orca AI. עו"ד סיגל שלימוף, נציגת לוידס בישראל, מסרה לפוליסה כי בלוידס ציינו לחיוב את העובדה שרבע מהחברות המשתתפות בפעילות היוקרתית הן ישראליות. Kovrr הינה חברה שפועלת בתחום ביטוחי הסייבר, ומעריכה ומכמתת את החשיפה לסיכוני סייבר עבור חברות ביטוח. Parametrix הינה חברה שפועלת בתחום הביטוח הפרמטרי, והיא מייצרת ביטוח עבור חברות שרוכשות שירותים טכנולוגיים מספקים חיצוניים. הפוליסה מעניקה פיצוי אוטומטי כאשר הספק לא עומד בהתחייבויות שלו כלפי לקוחותיו....
מוצר ביטוחי חדש ממעבדות לוידס

מוצר ביטוחי חדש ממעבדות לוידס

Praedicat Inc, חברת הזנק בתחום תוכנה לניתוח סיכוני חבויות (לוס אנג'לס, ארה"ב) הכריזה על פיתוח מוצר ביטוחי חדש, שמטרתו לסייע לתעשייה הבינלאומית לבטח מוצרים חדשניים…