Lloyd’s of London

לוידס יפתח את קומת החיתום ב-1 ספטמבר

תאגיד הביטוח וביטוח המשנה  Lloyd’s of London הודיע על פתיחת חדר החיתום (בקומה הראשונה של המבנה) ב-1 בספטמבר 2020 בכפוף לאמצעי בטיחות חדשים. קומת החיתום נסגרה ב-19 במרץ 2020 בכפוף להוראות הממשלה הבריטית עקב מגיפת הקורונה. פתיחת קומת החיתום כפופה לאישור ממשלת בריטניה וההקלות בסגר. גם אם יינתן האישור המיוחל, קומת החיתום תופעל רק ב-45% מהתפוסה, כדי לאפשר תאימות עם ההוראות לריחוק חברתי והתקנה של מסכי מגן על עמדות החתמים (boxes). קומת המסחר תופעל תחת משטר ניקיון מיוחד, כניסה חד כיוונית ומדידת חום באמצעות מצלמות טרמיות. במקביל לכל האמצעים תשופר...
לוידס מתנצל על חלקו בסחר עבדים

לוידס מתנצל על חלקו בסחר עבדים

תאגיד הביטוח הבריטי Lloyd’s of London הביע התנצלות על התנהגותו המבישה במאה ה-18 והמאה ה-19 ועל חלקו בסחר עבדים באוקיאנוס האטלנטי. לוידס מתחייב לתרום לקבוצות…
לוידס קיבל אישור לפעול מבריסל

לוידס קיבל אישור לפעול מבריסל

Lloyd’s of London הודיע כי קיבל את אישור National Bank of Belgium לעריכת ביטוח בתחום הביטוח הכללי מחברת הבת שלו שבבריסל בתחום The European Economic…