LV

המבטח הבריטי =LV מוצע למכירה

המבטח הבריטי LV=) Liverpool Victoria) מוצע למכירה ומתחריו מגלים עניין בהזדמנות. בין המתעניינים Phoenix Group Holdings, חברת ההשקעות הפרטית Cinven Ltd, Royal London, Utmost Life ו-Pensions and European Insurance Consolidation Group. שווי העסקה יכול לנוע בין 500 מיליון ליש"ט למיליארד ליש"ט. LV נוסד ב-1843 במטרה לסייע למבוטחים הבריטים לממן הוצאות קבורה. במהלך השנים הציע המבטח מגוון של מוצרי ביטוח כולל השקעות ומוצרי פנסיה. למבטח 1.3 מיליון לקוחות. בשנת 2019 מכר המבטח את עסקי הביטוח הכללי שלו ל-Allianz.
אליאנץ משתלטת על LV

אליאנץ משתלטת על LV

המבטחת הגרמנית הבינלאומית אליאנץ Allianz SE אישרה כי השלימה את השלב הראשון בהסכם עם המבטחת הישירה הבריטית LV=) Liverpool Victoria Friendly Society) אשר יצור את…