Mactavish

המבטחים לא שילמו תביעה והמבוטח הגיע לכינוס נכסים

החברה הבריטית British Steel, אשר ממתינה לתגמולי ביטוח בהיקף של 30 מיליון ליש"ט, הודיעה בשבוע שעבר על התמוטטות והתחלה של צעדי כינוס נכסים וחיסול הפעילות. התביעה הנמצאת במחלוקת היא בגין התפוצצות בכבשן שהייתה ביוני 2017. British Steel נותרה עם כבשן אחד - דבר שהביא להפסדים בהיקף של 47 מיליון ליש"ט בגין תיקונים ואובדן רווחים. החברה הגישה תביעה לפוליסה המכוסה על ידי  מספר מבטחים בניהול Zurich ו-Liberty Specialty Markets. לאחר חקירה שנמשכה כ-9 חודשים הודיעו המבטחים כי הם דוחים את התביעה מאחר שהאירוע נגרם מטעות תפעול ובעיות טכניות אחרות. המבוטח, שהוא...