Manulife

הראל תשתף פעולה עם ענקית ההשקעות מנולייף: החברות ישקיעו יחד עד 1.2 מיליארד דולר בארה"ב

הראל וזרוע ההשקעות הגלובאליות של Manulife יבצעו השקעות משותפות בנכסי נדל"ן בארה"ב בשווי של עד 1.2 מיליארד דולר. על פי הראל, "ההשקעות ייעשו באסטרטגיות שונות ויכללו נכסי נדל"ן איכותיים במיקומים מרכזיים וכן נכסים שדורשים השבחה במגוון סקטורים, לרבות משרדים, מגורים ונכסי לוגיסטיקה". לפי ההסדר שנחתם בין הצדדים, זרוע ההשקעות הגלובאליות תפעל לאיתור נכסי נדל"ן התואמים את אסטרטגיית השותפות מתוך מטרה ליצור תיק השקעות נדל"ן המתמקד בנכסי נדל"ן של משרדים, מבני תעשיה ומגורים. קבוצת השקעות ושירותים פיננסיים מנולייף מעסיקה כ-100 אלף עובדים, מנהלת 645 מיליארד דולר ובעלת הכנסות של 29.6 מיליארד...