McKinsey

ביטוח, שנת 2030 / מאת ישראל גלעד

[caption id="attachment_31963" align="alignleft" width="200"] ישראל גלעד[/caption] נובמבר, שנת 2030. שמעון כהן התעורר לעוד יום של פעילות. מערך המחשוב הביתי הכין עבורו ארוחת בוקר וקיבל ממנו הנחיות לפעולה. לוודא קיום פגישות, לקבל מידע עדכני על מצב "השוק" ולהזמין מכונית ממאגר המכוניות אשר תסיע אותו לפגישותיו. כשהגיעה המכונית התיישב שמעון בספסל האחורי והמכונית הביאה אותו בשלום לפגישתו הראשונה. שמעון ניצל את זמן הנסיעה לתקשורת עם ידידיו ועמיתיו וכן לעבודה. בתום הפגישה הראשונה החליט שמעון לנהוג ברכב בעצמו בנתיב שהוא בחר. הנתיב הוזן למחשב הרכב והוא התבקש לאשר כי פרמיית הביטוח לרכב תגדל...