MDRT

הכנס הווירטואלי הראשון של MDRT ברוח תקופת הקורונה / מאת נאוה ויקלמן

לקראת היציאה ממשבר הקורונה, ארגון MDRT הבינלאומי תומך בחבריו באמצעות כנס וירטואלי ראשון מסוגו, בהשתתפות כ-70 אלף סוכנות וסוכני ביטוח מכל רחבי העולם, שיתכנסו מול המסך להעשרת הידע המקצועי ולהגברת המוטיבציה בסיוע ללקוחותיהם בתקופה של אי ודאות. לאורך השנים מזוהים סוכנות וסוכניMDRT  ישראל עם מצוינות מוכחת, מוטיבציה גבוהה ומעורבות חברתית פעילה. שלושת העוגנים הללו תרמו לעוצמת השליחות של חברי הארגון למען לקוחותיהם ברמת המקצועיות, האתיקה והתרומה לאדם ולקהילה. הן הוסיפו וביטאו את האיכויות המקצועיות והאנושיות של הנושאים באחריות למעטפת הפתרונות לפרט ולמשפחה בתחומי ביטוח החיים, הפנסיה, הפיננסים, הבריאות ומוצרי סיכונים...
רים שוקחה, מנהלת מחלקת סיכונים בסוכנות גרנד פורום: הגדלת השקיפות, גרמה למשווקים רבים להשתמש במידע לרעה, אך סיפקה ערך רב לסוכן

רים שוקחה, מנהלת מחלקת סיכונים בסוכנות גרנד פורום: הגדלת השקיפות, גרמה למשווקים רבים להשתמש במידע לרעה, אך סיפקה ערך רב לסוכן

הצעירה המבטיחה שלנו הפעם היא רים שוקחה, מנהלת מחלקת הסיכונים בסוכנות גרנד פורום. שוקחה היא סוכנת ביטוח לכל ענפי הביטוח ב-13 השנה האחרונות ומתמחה בעיקר…
חברי MDRT התארחו לכנס מקצועי בחברת מגדל

חברי MDRT התארחו לכנס מקצועי בחברת מגדל

חברי וחברות ארגון MDRT  השתתפו ביום חמישי שעבר בכנס מקצועי מיוחד בתחום מוצרי הסיכונים לפרט, שנערך בחברת מגדל. סמיכות מועד הכנס לראש השנה היוותה הזדמנות…