M&G Prudential

המבטח הבריטי פרודנשל מפצל את פעילותו

המבטח הבריטי פרודנשל מפצל את פעילותו

המבטח הבריטי המוביל פרודנשל (Prudential) מפריד את פעילותו בבריטניה ואירופה מהפעילויות הבינלאומיות האחרות שלו. הפעילות בבריטניה ואירופה, המתבצעת תחת השם M&G Prudential - מובילה את…