Moody’s Investors Service

האם Covéa ינסה שוב להשתלט על Scor

לאחר שהמבטח הצרפתי Covéa ביטל את עסקת הרכישה של PartnerRe מהתאגיד האיטלקי Exor נראה ש Covéa ינסה שוב להשתלט על מבטח המשנה הצרפתי Scor. Scor דחה בעבר את ניסיון ההשתלטות של Covéa אשר מחזיק ב 8.4% ממניותיו. המהלך הכושל הביא להרחקת מנכ"ל Covéa ממועצת המנהלים של Scor ולדרישה של הפיקוח על הביטוח בצרפת, משני המבטחים, ליישב את חילוקי הדעות ביניהם. בשלב זה המהלך הוא בגדר סברה ומשני המבטחים לא התקבלה התייחסות. במקביל דווח, כי Moody’s Investors Service אישר את הדירוג של Scor -  Aa3- בתחום החוסן הפיננסי ובתחום יחס החוב,...