Moody’s

היקף שוק הביטוח של ערב הסעודית צפוי להגיע ל-12.8 מיליארד דולר ב-2024

בנק ההשקעות Alpen Capital) ME) (דובאי) מעריך כי היקף שוק הביטוח של ערב הסעודית יגדל בשיעור של 5% ובשנת 2024 יסתכם ב 12.8 מיליארד דולר. עיקר הפרמיה היא בגין ביטוחי חובה בתחום העסקי וביטוח רכב המהווה 80% של הפרמיה הכוללת. גורם נוסף שמשפיע על הפרמיה הוא מתן היתר נהיגה לנשים, אשר ייכנס לתוקף בשנת 2020 - מהלך שיניב עוד 3 מיליון מבוטחות. ממשלת סעודיה מתכוונת להשקיע כ 1.6 טריליון דולר בפרויקטים לאומיים שונים שאמורים להיות מבוטחים. ביטוח החיים יהווה 0.4 מיליארד דולר (בשנת 2024) ושיעור הגידול הצפוי שלו הוא כ-4.2%....