MORE

מור בית השקעות מייצר ערוץ הפצה ומקים סוכנות ביטוח

בית ההשקעות מור (More) מקים סוכנות ביטוח שתשווק באופן ישיר את מוצרי החברה. בית ההשקעות מחפש בימים אלו משווקים פנסיוניים בעלי רישיון במטרה לאייש את סוכנות הביטוח שיקים. הסוכנות בהקמה תשווק מוצרים פנסיוניים ופוליסות ביטוח. גורמים המקורבים לחברה מסרו כי הסוכנות תשווק פוליסות של כלל חברות הביטוח, אך לא ידוע עדיין באילו תחומים תתמקד. הקמת סוכנות הביטוח מהווה מהלך נוסף של החברה שנועד לבסס את מעמדו של בית ההשקעות בענף. במרץ האחרון חתמה הנהלת מור על הסכם רכישה בשיעור של 100% של חברת הגמל אינטרגמל. חברת אינטרגמל הינה אחת מהחברות...