MSC

הושקה אוניית המכולות הגדולה בעולם

Gulsun היא אוניית המכולות הגדולה בעולם. אורכה 400 מטר, רחבה 60 מטר והיא יכולה לשנע 23,756 מכולות רגילות. לאוניית ענק זו יצטרפו בחודשים הקרובים עוד תשע אוניות באותו גודל ומעמס וכולן בבעלות חברת הספנות Mediterranean Shipping Company) MSC), חברת הספנות השנייה בגודלה בעולם. חברת הספנות מתגאה באוניית הענק וכדי שנבין את גודלה היא מספקת מספר נתונים: * הסיפון העליון הוא בגודל של ארבעה מגרשי כדורגל. * האונייה יכולה לשנע 47,500 מכוניות או 223 מיליון בננות או כ-3 מיליון מכונות כביסה. * כדי לשנע מטען המובל ב-23,756 מכולות אנו זקוקים ל-14,072...