Naked Insurance

מבטחים מחזירים פרמיות ביטוח ללקוחותיהם

מבטחים מחזירים פרמיות ביטוח ללקוחותיהם

ירידה משמעותית בתנועת המכוניות על כבישי ארה"ב, כתוצאה ממגיפת הקורונה, הקטין את מספר תאונות הדרכים ואת מספר התביעות שהוגשו למבטחים האמריקאים. 20 מבטחים אמריקאים הודיעו…