NASA

טכנולוגיית הקוואנטום והביטוח

עולם המדע והטכנולוגיה נפעם מהודעת Google שבפרויקט משותף עם NASA (סוכנות החלל האמריקאית) הצליחו לבנות מחשב בטכנולוגיית קוואנטום ולהריץ שאילתה. על פי המידע שהתפרסם, החישוב שעשה מחשב הקוואנטום ארך שלוש דקות ו-20 שניות - חישוב שמחשב על היה עושה ב-10,000 שנות עיבוד. אמנם המחשב שנבנה על ידי גוגל ונאסא הוא ראשוני וניסיוני אולם יועצים ומומחים בתחום המחשוב והעסקים החלו ליצור תחזיות של שימוש בטכנולוגיה החדשה. מחשבי הקוואנטום פועלים בשיטה שונה מהמחשבים הבינאריים המקובלים כיום. המחשבים הבינאריים יכולים לעבד משימה אחר משימה בעוד שמחשב קוואנטום יכול לעבד מספר משימות במקביל. מומחים...