Nationwide

התקפת סייבר על Capital One

התקפת הסייבר על Capital One Financial Corp (בנקאות בינלאומית) גרמה לדליפת מידע - דבר שעלול לגרור את המבטחים ומבטחי המשנה בתחום הסייבר לכדי הפסד. התקפת הסייבר על  Capital One שהתגלתה ב-17 ביולי 2019 יכולה להיחשב כהתקפת הסייבר הגדולה ביותר בעולם הפיננסי. חקר האירוע מצביע על ה-21 באפריל השנה כמועד החדירה. על פי הפרסומים הועתקו פרטים של 100 מיליון לקוחות בארה"ב ו-6 מיליון לקוחות בקנדה. Capital One ערך ביטוח סייבר בגבול אחריות של 400 מיליון דולר כשההשתתפות העצמית עומדת על סך 10 מיליון דולר. המבטח המוביל הוא AIG ושותפים בביטוח ובביטוח...
Geneva Re – מבטח משנה חדש בברמודה

Geneva Re – מבטח משנה חדש בברמודה

Ryan Specialty Group (RSG) חבר עם Nationwide (ספק שירותים פיננסיים וביטוחיים) כדי להשיק בברמודה מבטח משנה חדש בשם Geneva Re. האחזקות במבטח המשנה החדש יתחלקו…