Nationwide

Nationwide ו-Generali במיזם ביטוח בינלאומי חדש

המבטח האמריקאי Nationwide (קבוצת חברות ביטוח הכוללת עשרות מבטחים) הודיע על מיזם משותף עם המבטח האיטלקי הבינלאומי Generali אשר יספק פתרונות ביטוח בינלאומיים לחברות ותאגידים בינלאומיים וינהל סיכונים מסחריים בעולם כולו. Nationwide מביא למיזם את 90 שנות פעילותו ועוצמתו הכלכלית (אחת מקבוצות הביטוח הגדולות בארה"ב ובעולם) ו-Generali את הפעילות הבינלאומית (ב-160 מדינות) בתחום הביטוח המסחרי של תאגידים ועסקים המפעיל 1,000 תוכנית ביטוח בינלאומיות ומשרת 61 מיליון לקוחות. המיזם המשותף, שיקרא N2G - יתחיל לפעול ברביע השני של 2020. המיזם יפעל בשיתוף עם ברוקרים, סוכני ביטוח עצמאיים וסיטונאי ביטוח. Nationwide תבצע...
התקפת סייבר על Capital One

התקפת סייבר על Capital One

התקפת הסייבר על Capital One Financial Corp (בנקאות בינלאומית) גרמה לדליפת מידע - דבר שעלול לגרור את המבטחים ומבטחי המשנה בתחום הסייבר לכדי הפסד. התקפת…
Geneva Re – מבטח משנה חדש בברמודה

Geneva Re – מבטח משנה חדש בברמודה

Ryan Specialty Group (RSG) חבר עם Nationwide (ספק שירותים פיננסיים וביטוחיים) כדי להשיק בברמודה מבטח משנה חדש בשם Geneva Re. האחזקות במבטח המשנה החדש יתחלקו…