OBD

ביטוח תלוי שימוש – מה קורה בארה"ב?

עולם ה-UBI – ביטוחי תלוי שימוש הולך ומבסס את אחיזתו בעולם הביטוח המקומי. בכתבות הקודמות בסדרה נסקרו לעומק כלל המוצרים המוצעים בשוק המקומי – בחלוקה למוצרים מבוססי טכנולוגיות ניטור נהיגה ומנגד – מוצרים שאינם דורשים התקנת רכיבים מיוחדים. בכתבה הרביעית והמסכמת של הסדרה – תוצג תמונת מצב של המתרחש בארה"ב – שוק הביטוח המתקדם והתחרותי בעולם. את הסקירה הביא לפוליסה אריאל מנקין – המשמש כמנהל תחום חדשנות ביטוח בענקית הביטוח פרוגרסיב. שלם לפי מייל (pay per mile) מטרו מייל, חברה צעירה יחסית מצפון קליפורניה, קובעת תשלום בסיס, וכן תשלום נוסף...