OECD

בינה מלאכותית תבטל 20% מהמשרות / מאת ישראל גלעד

סקר שנערך על ידי Harvey Nash ו-KMPG מצביע על האפשרות ששימוש בבינה מלאכותית ואוטומציה  יביא לביטול של 20% מהמשרות. הסקר שדגם 3,600 מנהיגים בתחום טכנולוגיות המידע מדגיש כי 69% מהמשיבים סבור שייווצרו משרות חדשות אשר יפצו על המשרות שבוטלו. מעבר לכך, הסקר מצביע על העובדה שיש חוסר משמעותי בעובדים בעלי מיומנויות טכנולוגיות (החוסר הגבוה ביותר משנת 2008) בתחומים כגון מנתחי מידע, אבטחת מידע וסייבר וכן מומחים בבינה מלאכותית. 63% מהארגונים שנסקרו מסכימים לנהל את הטכנולוגיה שלהם מחוץ לארגון - דבר המעניק יתרונות רבים אולם מעלה סוגיות בתחום סיכוני פרטיות וסיכוני...