PAY-IT

עשרות סוכני ביטוח השתתפו בכנס "היערכות לסוף שנת 2019" של פסגות

עשרות סוכני ביטוח השתתפו בכנס היערכות לסוף שנת 2019 של בית ההשקעות פסגות. הסוכנים נכחו בהרצאות בנושא הטבות המס הייחודיות הניתנות לעצמאיים בגין הפקדות למוצרים הפנסיוניים השונים. על פי פסגות: "לאחר הצלחת הקורסים המקצועיים שערך בית ההשקעות לאחרונה לסוכני ביטוח ובעקבות הבקשות שהגיעו אליו, החלטנו בפסגות גמל ופנסיה להרחיב את היריעה וליזום כנס היערכות לקראת סוף שנת המס 2019". במסגרת הכנס הרצה אייל סיאני, סמנכ"ל מקצועי בפסגות גמל ופנסיה. מפסגות נמסר כי הרצאתו "לוותה בתרגול מעשי שתרם להבנת הטבות המס המשמעותיות להם זוכה הציבור הרחב בגין הפקדותיו למוצרים הפנסיוניים השונים,...