PIL

עו"ד סיגל שלימוף: ריבוי תביעות נגזרות ותביעות חדלות פירעון הובילו לכשל שלא היה כמותו בשוק בביטוח נושאי משרה

ההתקשחות בשוק ביטוחי הדירקטורים הינה מגמה גלובלית והובילה להחלטה של מבטחים רבים לצמצם פעילות בתחום זה בכלל או לא לבטח חברות הנסחרות בנאסד"ק וחברות ישראליות , נוצר קושי אמיתי של מבוטחים להשיג ביטוח דירקטורים – כך אומרת עו"ד סיגל שלימוף, שותפה ומייסדת במשרד גרוס, אורעד ושלימוף ונציגת לוידס בישראל. בשיחה דיגיטלית פתוחה עם פוליסה בשיתוף עם PIL, שלימוף מתארת את המגמות הגלובליות והמקומיות שהובילו לכשל השוק, מהחריפים שידע שוק הביטוח בעשרות השנים האחרונות. שלימוף: אני, כנציגת לוידס, רואה תמונה כוללת. כבר לפי מספר חודשים התרענו על בעיה בשוק זה. עוד...
PIL השיקה מערכת חכמה לחיפוש רגולציה

PIL השיקה מערכת חכמה לחיפוש רגולציה

PIL מרקטפלייס, בראשות אשת הביטוח מורלי דורי, לשעבר מנכ"לית ביטוח חקלאי ומנכ"לית פלתורס, השיקה לאחרונה מערכת חכמה לחיפוש רגולציה. בימים אלה רכשה חברת הביטוח איילון…