Preqin

לראשונה: קרן הפרייבט אקוויטי CD&R תקצה למוסדיים הישראלים כ-200 מיליון דולר

פירמת הפרייבט אקוויטי CD&R, קרן ותיקה בתחום ה-Buyout (קרנות אשר רוכשות שליטה בחברות ומשביחות אותן), תקצה לראשונה למוסדיים הישראלים 200 מיליון דולר בקרן ה-11, אותה היא מגייסת בימים אלה. בימים אלו הקרן מתמקדת, בין היתר, בחברות ישראליות. היקף הגיוס הכללי של הקרן יעמוד על כ-13 מיליארד דולר, מתוכם כבר גויסו כ-12 מיליארד דולר, בעיצומו של משבר הקורונה. קרנות של CD&R פועלות משנת 1978 ונהנות מביקוש עודף של משקיעים חוזרים ולכן בדרך כלל לא מתאפשרות הקצאות למשקיעים חדשים. בין משקיעי הקרן נמנים גופי ההשקעות המוסדיים מהמובילים בעולם ובכללם קרנות פנסיה ציבוריות...