PT Asuransi Parolamas

המבטח האוסטרלי IAG מוכר אחזקות בדרום מזרח אסיה

המבטח האוסטרלי IAG הודיע כי הסכים למכור את מירב אחזקותיו במבטחים הנמצאים בתאילנד, אינדונזיה ווייטנאם. מכירות אלו יניבו ל-IAG הכנסה נטו (לאחר מס) של כ-200 מיליון דולר. Tokio Marine & Nichido Fire Insurance ירכוש 98.6% מהאחזקות במבטח התאילנדי Safety Insurance ו-80% מהאחזקות במבטח האינדונזי PT Asuransi Parolamas בסכום כולל של 525 מיליון דולר. IAG מכר 73.07% מאחזקותיו במבטח הווייטנאמי AAA Assurance Corporation אולם לא דווח על הרוכש וסכום הרכישה. אנאליסטים צופים כי המזומנים יממנו רכישה חזרה של מניות המבטח ותשלום דיבידנד לבעלי המניות.
IAG מוכר את פעילותו בדרום מזרח אסיה

IAG מוכר את פעילותו בדרום מזרח אסיה

המבטח האוסטרלי Insurance Australia Group IAG הודיע על החלטתו למכור את פעילותו בדרום מזרח אסיה - פעולה שיכולה להכניס לו סכם בהיקף של כ-500 מיליון דולר.…