Qantas

Qantas מציע ביטוח רכב

Qantas מציע ביטוח רכב

המוביל האווירי המוביל של אוסטרליה Qantas השיק תוכנית לביטוח רכב שתתגמל את בעלי הרכב בנקודות טיסה בגין בדיקת בלמים וצמיגים וכן קביעת מועדי טיפולים במוסך…