QBE

מבטחים אוסטרליים מבטלים ביטוחי אשראי למגזר הקמעונאי

מבטחים אוסטרליים מובילים הודיעו כי הם בודקים מחדש את מערכי הביטוח של מבוטחים בתחום הקמעונאות ובמיוחד של בתי כלבו. המבטח האוסטרלי QBE הודיע לרשתות בתי הכלבו האוסטרליות DJs ו-Myer על ביטול כל פוליסות לביטוח האשראי (החל מ-16 ביולי) בכפוף למצב השוק והגדרת בתי כלבו כסיכון גבוה. המבטח הודיע כי הוא מוכן לבחון מחדש את עריכת הביטוח כפוף לשינוי בתנאי השוק. המבטחים בתחום ביטוח האשראי החלו לצמצם את החשיפה שלהם לספקים של שני בתי הכלבו מחשש לחדלות פירעון בתחום הקמעונאות. QBE בודק מחדש את ביטוח האשראי ל-9,000 חברות מבוטחות, כשהוא מצמצם...
QBE מטמיע בינה מלאכותית במערך החיתום שלו

QBE מטמיע בינה מלאכותית במערך החיתום שלו

השלוחה הבריטית של המבטח האוסטרלי הבינלאומי QBE הודיעה כי היא מתחילה להשתמש בבינה מלאכותית לסיוע בחיתום ושיפור תהליכי קבלת החלטות בתהליכי תמחור סיכונים. מהלך זה…
QBE מכר את עסקי הפרט שלו ל-Liberty Mutual

QBE מכר את עסקי הפרט שלו ל-Liberty Mutual

השלוחה הצפון אמריקאית של המבטח האוסטרלי QBE מכר את ביטוחי הפרט שנמכרו על ידי סוכנים עצמאיים למבטח האמריקאי Safeco שבבעלות Liberty Mutual. פוליסות הביטוח נמכרו…
QBE מוכר את עסקי ביטוחי חו"ל

QBE מוכר את עסקי ביטוחי חו"ל

המבטח הבינלאומי האוסטרלי QBE הודיע על מכירת עסקי ביטוחי חו"ל למבטח הבריאות NIB. העסקה שאמורה להיות מושלמת ברבעון הראשון של שנת 2019 תכלול גם 150…