REE

סוגרים את 2019 בביטוחי מנהלים: קרן י' של הפניקס מובילה עם תשואה שנתית של 14%

פוליסות ביטוח המנהלים סוגרות שנה חזקה במיוחד עם תשואה ממוצעת של 12.84% במסלול קרן י'. כך עולה מהדיווח של החברות ל-2019. הפוליסות במסלול הכללי הניבו תשואה ממוצעת של 12.57%. תשואות ביטוח המנהלים ב-2019 היו נמוכות מתשואת קרנות הפנסיה במסלול גילי עד 50 אך גבוהות מהמסלול בגילי 50 עד 60. את קרנות י', מובילה הפוליסה של הפניקס עם תשואה של 13.95% ב-2019, לאחר שעלתה 1.89% בדצמבר. אחריה נמצאת הפוליסה של הכשרה עם תשואה של 13.8%, לאחר שעלתה 0.96% בדצמבר. המשתתפת ברווחים של כלל ביטוח הוסיפה 12.94% ונמצאת במקום השלישי, פוליסה זו...