RIMS

תוכניות חדשות לביטוח נזקי מגיפה בשיתוף הממשלות

ארגון אמריקאי, The Risk and Insurance Management Society Inc. RIMS – ארגון המאגד 3,500 חברות ומשרת יותר מ-10,000 מנהלי סיכונים בעולם - פנה במכתב למשרד האוצר של ארה"ב, לקונגרס של ארה"ב ולנשיא ארה"ב בקריאה ליצור תוכנית ביטוח לכיסוי סיכוני המגיפה. לדעת הארגון, שותפות ציבורית ופרטית, אשר תטפל בסיכוני מגיפה, היא חיונית כדי לאפשר גיוס הון ותאפשר ליצור שוק לסיכון בכך שתהיה קיבולת מספיקה. התוכנית תייצר ביטחון לעסקים וארגונים, ותאפשר להם להתכונן למגיפה הבאה ולהתמודד בחסינות הרבה יותר גבוהה. בסקר שערך RIMS עלה כי 66% מהנשאלים אמרו כי יהיו להם הפסדים...