Risk Management Solutions Inc

הנזקים המבוטחים של הוריקן דוריאן: בין 500 מיליון ל-1.5 מיליארד דולר

[caption id="attachment_68839" align="alignleft" width="193"] תמונה: הוריקאן דוריאן צילום: נאסא[/caption] חברת המודלים Risk Management Solutions Inc) RMS) מעריכה את הנזקים המבוטחים שגרם ההוריקן דוריאן בטווח שבין 500 מיליון דולר ל-1.5 מיליארד דולר. ההערכה כוללת נזקי רכוש ונזקים תוצאתיים. הנזקים המוערכים כוללים נזקי סערה וסופה שאירעו בארה"ב כולל נזקי שיטפונות. ההוריקן דוריאן שהגיע לדרגה 5 (הגבוהה ביותר) נכנס ב-6 בספטמבר לאמריקה הצפונית כהוריקן בדרגה 1. ההוריקן גרם למותם של 43 בני אדם. 1,500 בני אדם בהם חזקת נעדרים (נתון נכון ל-13 בספטמבר). RMS העריך את כלל הנזקים שגרם ההוריקן כאשר חלף מעל...