Robin

Robin חתמה על שת"פ אסטרטגי עם קבוצת אמן לשיווק הפלטפורמה למוסדיים בישראל

[caption id="attachment_68503" align="alignleft" width="188"] יוסי ירקוני, מנכ"ל ומייסד Robin[/caption] חברת האינשורטק Robin חתמה על שיתוף פעולה אסטרטגי עם קבוצת אמן, במסגרתו תפעל קבוצת אמן לשווק את הטכנולוגיות שפיתחה רובין לגופים מוסדיים וללקוחותיה העסקיים של אמן בישראל. גורמים בסביבת רובין מבהירים כי רובין נשארת חברה עצמאית ואין שינוי באקוויטי. במסגרת השת"פ אמן תשווק בבלעדיות את המוצר לעסקים במודל B2B, ותמשיך לפתח את המוצר, לבצע אינטגרציות ותחזוקה מול מוסדיים. ההכנסות יתחלקו בין הצדדים. עוד מדגישים גורמים בסביבת רובין, כי הפעילות בחו״ל וכל עולם ה-B2C של הסוכנות נשארים ברובין. כפי שפורסם לראשונה בפוליסה,...