RSA

RSA עומד בפני תביעות בתחום אובדן רווחים

קבוצת עסקים בריטיים בתחום אספקת שירותי טיפול בילדים שוקלת צעדים משפטיים כנגד המבטח RSA בגין סירוב לשלם תביעות אובדן רווחים שנגרמו עקב מגיפת הקורונה. פוליסות הביטוח נמכרו באמצעות Early Years Alliance - הארגון הגדול ביותר והייצוגי ביותר של מוסדות לטיפול ילדים לפני גיל בית ספר. בתנאי הפוליסה רשום: This covers loss as a result of closure or restrictions of the premises as a result of a notifiable human disease, either within the premises or within the radius of 25 miles of the premises ולטענת הקבוצה, מחלת Covid-19 עונה להגדרה notifiable...
האו"ם מזמין מבטחים להשתתף בסקר עולמי

האו"ם מזמין מבטחים להשתתף בסקר עולמי

ארגון האומות המאוחדות הזמין מבטחים לקחת חלק בסקר העולמי הראשון בתחום החיתום הביטוחי של סיכוני סביבה, חברה וממשל (ESG). מטרת הסקר היא לפתח קווים מנחים…