SCOR Global Life

SCOR משתף פעולה עם Garmin

SCOR Global Life (חטיבה של מבטח המשנה הצרפתי) חבר עם Garmin Health (יצרן מוצרים בתחום טכנולוגיה של רכיבים לבישים) כדי לשפר את החיתום ולקדם איכות חיים משופרת ללקוחותיו בדרום מזרח אסיה. ניתוח מידע שנמדד על ידי המוצרים של Garmin יאפשר ל-SCOR לשפר את Biological Age Model (BAM) אשר פותח בשנה שעברה במטרה לעודד את המשתמשים לפתח הרגלי חיים טובים יותר. BAM מציע למבוטחים, שגילם הביולוגי נמוך מגילם הרשום, תמריצים כגון הנחה בפרמיית הביטוח, אימון בתחום הבריאות ואיכות החיים וכן הטבות אחרות. שיתוף הפעולה עם Garmin יאפשר לבנות הערכה מדויקת יותר...
Aegon עושה עסקת ביטוח משנה עם SCOR

Aegon עושה עסקת ביטוח משנה עם SCOR

המבטח ההולנדי הבינלאומי Aegon הודיע על הסכם עם SCOR Global Life (חטיבה של מבטח המשנה הצרפתי הבינלאומי  (SCOR בתחום ביטוח החיים. על פי ההסכם, Transamerica life…