SCOR

כנס הביטוח הבינלאומי הראשון בגיאורגיה

ב-14 מרץ 2019 התקיים בטיביליסי (בירת גיאורגיה) הכנס הביטוח הבינלאומי הראשון, שמטרתו לבחון את מיצוב שוק הביטוח הקיים והתפתחותו העתידית בהתייחס להזדמנויות הגידול העיקריות. הכנס אורגן והופק על ידי XPRIMM ונתמך רשמית על ידי הפיקוח על הביטוח של גיאורגיה. בין המשתתפים: המבטחים הגיאורגיים Aldagi ו-Ardi Group, Aon, Vienna Insurance Group, SCOR ו-Euroins. מנכ"ל הפעילות האזורית של A.M. BEST אמר כי אין מבטח אשר יכול להגדיל את חדירת הביטוח בגיאורגיה, לבדו. מעבר לכך גידול בפעילות אינו מבטיח שיפור ברווחיות.
Covéa בונה מהלכים להשתלטות על SCOR

Covéa בונה מהלכים להשתלטות על SCOR

מבטח הצרפתי Covéa (מבטח הדדי – Mutual) אינו מוותר ומתכנן מהלך חדש, שלטענתו הוא השתלטות ידידותית לרכישת מבטח המשנה הצרפתי SCOR. במהלך הראשון הציע Covéa…
Aegon עושה עסקת ביטוח משנה עם SCOR

Aegon עושה עסקת ביטוח משנה עם SCOR

המבטח ההולנדי הבינלאומי Aegon הודיע על הסכם עם SCOR Global Life (חטיבה של מבטח המשנה הצרפתי הבינלאומי  (SCOR בתחום ביטוח החיים. על פי ההסכם, Transamerica life…