SEC

AmTrust ומנהל הכספים לשעבר ישלמו קנס של 10.5 מיליון דולר

רשות ניירות הערך של ארה"ב The Securities and Exchange Commission) SEC) האשימה את המבטח האמריקאי AmTrust Financial Services ואת מנהל הכספים שלו לשעבר Ronald E. Pipoly Jr בכשל לגלות ולדווח עובדות מהותיות בקשר להערכה של הפסדי החברה והרזרבות שלה בשנת 2015 ובשנים שקדמו לכך. המבטח ומנהל הכספים לשעבר הסכימו - בלי שהודו בהאשמות - לשלם קנס בסך של 10.5 מיליון דולר לסגירת התיק (10.3 מיליון דולר ישולמו על ידי המבטח ויותר מ-200 אלף דולר ישולמו על ידי מנהל הכספים). ההסדר מחייב אישור של בית המשפט הפדראלי בדרום ניו יורק. בהצהרה...
האם בואינג 737 MAX חוזר לשירות?

האם בואינג 737 MAX חוזר לשירות?

חברות תעופה שרכשו את המטוס של בואינג דגם 737 MAX החלו להטיס את המטוס, ללא נוסעים, מנמל תעופה אחד למשנהו ברחבי העולם כדי לבדוק את…
מאבקי שליטה על AmTrust Financial Services

מאבקי שליטה על AmTrust Financial Services

בהודעה שהתפרסמה על ידי הנהלת המבטח האמריקאי AmTrust Financial Services נאמר שבהצבעה שתיערך באסיפה מיועדת של בעלי המניות (ב-4 ביוני 2018) נציג החברה יספור את…