Sigma

Swiss Re מפרסם תחזית יציאה ממשבר הקורונה

מסמך בשם World insurance: riding out the 2020 pandemic storm, שנערך על ידי sigma (מכון של מבטח המשנה השוויצרי Swiss Re) מתייחס להשפעה של מגפת הקורונה על תעשיית הביטוח העולמית ותחזית לשנת 2021. * המגפה תגרום למיתון כלכלי העמוק ביותר מאז 1930. הגידול בתוצר הגולמי המקומי בשנת 2020 יגיע לכדי 4%. המיתון יביא לצמצום ביקושים לביטוח כשהירידה בביטוח חיים תהיה בשיעור של 6% ואילו הירידה הצפויה בביטוח כללי תהיה 0.1%. התחזית ששנת 2021 תהיה שנת היציאה מהמיתון הכלכלי העולמי, כאשר הביטוח המסחרי בתחום רכוש ותאונה יהיה הענף המוביל והשווקים המתפתחים,...