Smart DR

מנורה מבטחים מרחיבה את כתב השירות לייעוץ רפואי מקוון – Smart DR

מנורה מבטחים מרחיבה את כתב השירות לייעוץ רפואי מקוון - Smart DR - עבור מבוטחים קיימים ומבוטחים חדשים והחברה גם משדרגת את השירותים המוצעים בו. ממנורה נמסר, כי ההרחבה היא לנוכח הגידול המשמעותי במכירת כתב השירות. אורית קרמר, משנה למנכ"ל ומנהלת תחום ביטוחי בריאות במנורה מבטחים: "אנו בחברה מזהים צורך גובר של סוכנים במתן מענה מקיף ללקוחותיהם בשירותים רפואיים מקוונים. נראה כי בטרום עידן הקורונה אנשים העדיפו להיפגש עם רופאים פנים אל פנים. אולם כיום הם מבינים שגם ברפואת און-ליין ניתן לפתור בעיות רפואיות רבות, ביעילות, במקצועיות ותוך חיסכון משמעותי...