SMCR

כותרת: יותר ממחצית מהברוקרים אינם מודעים ל-SMCR

רק 56% של הברוקרים מודעים ל-Senior Management and Certification Regime) SMCR) כך עולה מסקר שנערך לאחרונה על ידי  Ecclesiastical. ההוראות החדשות של SMCR מורחבות לכלול גם את מתווכי הביטוח (ברוקרים וסוכני ביטוח) וחברות יחיד החל מה-9 בדצמבר השנה לאחר שההוראות הוחלו על המבטחים. הוראות SMCR גובשו לאחר המפולת הכלכלית של 2008, כדי לעודד תרבות ליתר אחריות של המנהלים הבכירים וכדי להבטיח שהעסקים וכוח האדם שלהם מבינים בבהירות את תחומי האחריות שלהם. ההוראות הוחלו על הבנקים ב-2013 ובשנת 2016 הוחלו על יתר החברות. בסקר שנערך כחודשיים לפני שההוראות נכנסות לתוקף נמצא...