SMS

חברת SMS משיקה צ'ק ליסט וסרטוני הדרכה: שני כלים שירכזו את עבודת הסוכן

חברת SMS משיקה את הצ'ק ליסט של SMS  – כלי העבודה שיסייע לכל בעלי התפקידים בענף הביטוח. זהו מסמך עבודה הכולל תהליך עבודה תקין, בו מרוכזים עיקרי השלבים והמשימות הנדרשות מהסוכן, תוך התייחסות הן לתהליך פגישה פנסיונית (הכפוף לחוזרים כגון: מסמך הנמקה, ייפוי כוח ויתר הדרישות), והן לתהליך פגישת פרט (הכפוף בעיקר לחוזר הצירוף וחוזר אי תלות בין מוצרים, ותפקידו לסייע לסוכן לקיים את דרישות הרגולציה בדרך קלה וברורה). הצ'ק ליסט בנוי משלושה חלקים: טרום הפגישה, מהלך הפגישה וסיום הפגישה. כמו כן הוא מפרט ממשקי עבודה המסייעים לסוכן להנגיש ללקוח...
הרפורמה במסמך ההנמקה נכנסת לתוקף

הרפורמה במסמך ההנמקה נכנסת לתוקף

בשבוע הבא, ב-1 ביולי 2019, ייכנסו לתוקפם שינויים במסמך הנמקה שנדרש בעל הרישיון להציג בפני הלקוח (חוזר סוכנים ויועצים 2018-10-11). תחילת החוזר הינה ב-1 ביולי…
SMS השיקה סימולטור חדש למוצרי בריאות

SMS השיקה סימולטור חדש למוצרי בריאות

חברת התוכנה לביטוח SMS השיקה אתמול (יום ב') סימולטור חדש למוצרי בריאות. הסימולטור, כך נמסר, מאפשר להקים הצעות לכל הסוגים של מוצרי הבריאות: סיעוד, תאונות…