SoftBank

המבטחים הדיגיטליים נאבקים כדי ליצור רווח חיתומי

המבטחים הדיגיטליים, בארה"ב ממשיכים להציג במחצית השנייה של 2018 גידול בפרמיות הביטוח, אך הם צריכים להקטין את יחס הנזקים כדי שיהיה קטן מ-100%. כך עולה מדוח בשם:The Second Quarter in InsurTech Start-up Financials. הדוח עוקב אחרי שלושת המבטחים הדיגיטליים המובילים Lemonade, Metromile ,Root וכן על ארבע חברות בנות של מבטחים גדולים שמתמקדות בביטוח ישיר או בביטוח דיגיטלי. Lemonade המתמקד בביטוח מבנה של דירות מושכרות המגובה על ידי Softbank ו-Allianz, הציג גידול בשיעור של 32% בפרמיות (לעומת השנה הקודמת) לסך של 9.9 מיליון דולר. המבטח נמצא, במחצית השנייה של 2018, בהפסד חיתומי...
הישראלי-אמריקאי Lemonade ממשיך להפסיד

הישראלי-אמריקאי Lemonade ממשיך להפסיד

המבטח הישראלי-אמריקאי Lemonade, המבוסס על דיגיטציה, ממשיך להציג הפסדי חיתום במחצית הראשונה של 2018 וזאת בהמשך להפסד החיתומי בסך של 15.8 מיליון דולר שהוצג בתום שנת…