S&P Global Ratings

ירידה בהון של מבטחי המשנה משפיעה על הקיבולת

דוח Reinsurance Market Outlook (יוני יולי 2020) של ברוקר הביטוח הבינלאומי Aon מציין כי ההון של מבטחי המשנה הבינלאומיים נשחק בשיעור של 6%  וירד ברביע הראשון של שנת 2020 לסך כולל של 590 מיליארד דולר, לעומת הון בהיקף של 625 מיליארד דולר שנרשם בסוף שנת 2019. על פי הדוח, מבטחי המשנה גייסו הון חדש ברביע השני של שנת 2020 כדי להתמודד עם התאוששות השוק ועקב יצירה של מבטחים חדשים. על פי נתונים שפורסמו על ידי Fitch Ratings - הון בהיקף של יותר מ-5 מיליארד דולר הגיע, ממקורות שונים, לתעשיית ביטוח...
Swiss Re לא עמד ביעדי 2019

Swiss Re לא עמד ביעדי 2019

מבטח המשנה השוויצרי Swiss Re דיווח בשבוע שעבר על רווח נמוך מהציפיות לשנת 2019. הירידה ברווח נגרמה מתביעות גדולות שמקורן מעשי ידי אדם וכן מאסונות…