SpaceX

החלל – מקום צפוף עם סיכונים גדלים והולכים / מאת ישראל גלעד

ב-4 באוקטובר 1957 שוגר לחלל  ה"ספוטניק" על ידי ברית המועצות. זהו העצם הראשון ששוגר על ידי האנושות לחלל. האנושות משתמשת כיום בחלל לצרכים אזרחיים (טלסקופים, תקשורת, חיזוי מזג אוויר, תצפיות על כדור הארץ וכדומה) ולצרכים צבאיים (איסוף מידע, צילום, האזנה ועוד). שיגור לוויינים לחלל הביא לכך שבחלל הצטברו כ-8,000 טונות של "זבל" המורכב מחלקי טילים, אביזרי שיגור ולוויינים שאינם בשליטה. יותר מ-1,300 לוויינים מעשי ידי אדם חגים במסלול נמוך מעל כדור הארץ. מספר זה עשוי לגדול עשרות מונים תוך שנים ספורות הודות ליוזמות של חברות פרטיות. לדוגמה, ל-SpaceX יש תוכנית...