Starr

המיזם לשחזור דרך המשי והשפעותיו על תעשיית הביטוח

הממשלה הסינית הכריזה באוקטובר 2013 על השקת המיזם לשחזור דרך המשי העתיקה שהובילה מאירופה לסין (מתוארת בסיפורי מרקו פולו) בהשקעה כוללת של 1 טריליון דולר. המיזם החובק 152 מדינות אמור להסתיים עד שנת 2049. The Belt and Road Initiative) BRI) הוא פרויקט בינלאומי חובק עולם ומדינות לפיתוח כבישים, מסילות ברזל ונתיבי שייט לחיבור סין עם אירופה ואסיה לשם פיתוח המסחר וקידום האנושות. הערכת עלות הכוללת של הפרויקט הגלובלי עומדת על 6 טריליון דולר. ממשלת סין, יוזמת הפרויקט, מגבה אותו מבחינה כלכלית, אולם פועלת גם לעריכת ביטוח בגין סיכונים שונים הקשורים...