Swiss Re

S&P מעלות: ההישענות של שלמה על מבטחי משנה מסייעת לחברה לשמור על רווחיות

דירוגה של שלמה יעמוד על A+ עם תחזית יציבה. כך קבעה חברת הדירוג S&P מעלות, בדירוגה הראשון של חברת הביטוח. על פי S&P מעלות, דירוג החברה משקף את נתח השוק הקטן שלה בתחום הביטוח הכללי בישראל ואת הריכוזיות הגבוהה של  פעילותה בתחום ביטוחי הרכב, יחד עם הביצועים התפעוליים הטובים שלה. כמו כן, דירוג החברה משקף את הונה הקטן שלה בהשוואה לסיכונים הביטוחיים - מה שמגביל, להערכת החברה, את יכולת ספיגת התנודתיות ברווחי החברה. בחברת הדירוג סבורים כי ריכוזיות הפעילות בתחום ביטוחי הרכב וההישענות הגבוהה על כיסוי מבטחי משנה חושפים אותה...
גידול בפרמיות של מבטחי המשנה

גידול בפרמיות של מבטחי המשנה

נתוני 2018 מצביעים על גידול בשיעור של 3.8% בפרמיות ביטוח (נטו) המשנה העולמיות ל-158.6 מיליארד דולר. גם במדד המשולב מסתמן שיפור והוא ירד מ-110.1% לכדי…
תעריפי ביטוח המשנה יתקשחו גם ב-2020

תעריפי ביטוח המשנה יתקשחו גם ב-2020

משטר תמחור, תוצאות טובות בתחום ההשקעות ומספר נמוך של אירועים קטסטרופליים הניבו למבטחים הכלליים תוצאות טובות במחצית הראשונה של 2019. סוכנות הדירוג Fitch Ratings מצפה…
Swiss Re פותח משרד חיתום בחוף השנהב

Swiss Re פותח משרד חיתום בחוף השנהב

ענק הביטוח השוויצרי הבינלאומי  Swiss Re הודיע על פתיחה של משרד חיתום באביג'אן (בירת חוף השנהב) בכפוף לאישור הרשויות The Inter-African Conference of Insurance Markets…
Pages