Swiss Re

מחסור בביטוח חיים באסיה

החוסר המצטבר בתחום ביטוח החיים של אסיה יגיע לכדי  119 טריליון דולר בשנת 2030, כך עולה מדוח חדש שהתפרסם על ידי Swiss Re. הפער בשנת 2019 הוערך ב-83 טריליון דולר וגדל בשיעור של 4% מדי שנה. מדידת הפער התקבלה לאחר סקירה של עשרה שוקי ביטוח אסייתיים וחישוב סכום הביטוח הנדרש למשפחה והאמצעים הכספיים הנדרשים כדי לשמר את רמת החיים במקרה של מות המפרנס הראשי. סגירת הפער, עד שנת 2030, תזרים למבטחי החיים 292 מיליארד דולר בפרמיה חדשה. הפער בסין הוא הגבוה ביותר ועומד על סך של 41 טריליון דולר. בהודו,...
הפסדים בגין דחיית אולימפיאדת טוקיו

הפסדים בגין דחיית אולימפיאדת טוקיו

יפן עומדת להפסיד 6 מיליארד דולר עקב דחיית המשחקים האולימפיים שהיו אמורים להיות בטוקיו בקיץ הקרוב. כלכלנים פרטיים מעריכים כי ההפסדים בגין הדחייה ינוע בין…
Swiss Re לא עמד ביעדי 2019

Swiss Re לא עמד ביעדי 2019

מבטח המשנה השוויצרי Swiss Re דיווח בשבוע שעבר על רווח נמוך מהציפיות לשנת 2019. הירידה ברווח נגרמה מתביעות גדולות שמקורן מעשי ידי אדם וכן מאסונות…