Swiss Re

Swiss Re מוביל את ביטוח המשנה של אינדונזיה

מבטח המשנה השוויצרי הבינלאומי Swiss Re הוא מבטח המשנה המוביל של ביטוח סיכוני טבע קטסטרופליים וסיכונים גדולים אחרים (אש, פרעות, טרור והתרסקות מטוסים) שערכה אינדונזיה. הביטוח אמור לכסות נכסים של המדינה. חלקו של Swiss Re בביטוח הוא בהיקף של 770 מיליון דולר וכולל בנייני ממשלה ומבנים מוסדיים. תוקף הביטוח עד 2023. הביטוח נערך כפוליסת "מטרייה" ומשתתפים בו 56 מבטחים ומבטחי משנה. אינדונזיה היא אחת המדינות החשופות ביותר לסיכוני טבע קטסטרופליים (הצפות, רעידות אדמה, גלישת קרקע, צונאמי, התפרצות הרי געש וסופות). הביטוח נערך כפועל יוצא של סדרת נזקי הענק שאירעו באינדונזיה...
ביטוח, שנת 2030 / מאת ישראל גלעד

ביטוח, שנת 2030 / מאת ישראל גלעד

נובמבר, שנת 2030. שמעון כהן התעורר לעוד יום של פעילות. מערך המחשוב הביתי הכין עבורו ארוחת בוקר וקיבל ממנו הנחיות לפעולה. לוודא קיום פגישות, לקבל…
גידול בפרמיות של מבטחי המשנה

גידול בפרמיות של מבטחי המשנה

נתוני 2018 מצביעים על גידול בשיעור של 3.8% בפרמיות ביטוח (נטו) המשנה העולמיות ל-158.6 מיליארד דולר. גם במדד המשולב מסתמן שיפור והוא ירד מ-110.1% לכדי…
Pages