The Indian Tea Board – ITB

ביטוח למגדלי התה

ביטוח למגדלי התה

מגדלי התה הקטנים תורמים כמחצית מהיבול הלאומי ההודי. המגדלים יוכלו לרכוש ביטוח נגד הפסדים שייגרמו על ידי תנאי מזג אוויר לא מתאימים. את הביטוח ניתן…