the International Maritime Bureau

שודדי הים ממשיכים לתקוף

אוניית המכולות הגרמנית Maersk Tema הותקפה בתאריך 14 בפברואר על ידי שודדי ים בעת שהפליגה 300 ק"מ מחופי ניגריה, כך הודיע דובר מטעם חברת הספנות Maersk. הוא הוסיף כי על אף שם האונייה, היא אינה שייכת לחברה. על פי מערכות הניווט האוטומטיות, היא לא המשיכה בנתיב השיט שבין קונגו לניגריה. על פי ידיעות אחרות ,שני שודדי ים עלו על סיפון האונייה. השוד הימי בסמוך לחופי אפריקה מתגבר והולך. תשעה מתוך עשרה מקרי שוד ימי או חטיפה לצורך כופר נעשים במערב אפריקה במפרץ גינאה, שאורך חופיו כ-5,700 ק"מ (מסנגל עד אנגולה)....