Tokio Marine Kiln

מי ישלם על ביטוח גוף המטוס האוקראיני שיורט באיראן?

חתמים בשוק הביטוח האווירי חלוקים בדעתם לגבי הפוליסה אשר תשלם עבור תביעת גוף המטוס (Hull) של חברת התעופה האוקראינית, שיורט על ידי טיל קרקע אוויר איראני. גוף המטוס מכוסה על פי פוליסת כל הסיכונים וכן מכוסה באמצעות פוליסה לנזקי מלחמה. אי הבהירות לגבי הכיסוי הביטוחי צצה לאחר שממשלת איראן הודיעה כי לא תעביר את ה"קופסה השחורה" לאוקראינה. על פי תנאי הפוליסה המבוטח רשאי לדרוש את סכום הביטוח לפני שמתבררת סיבת האירוע ואילו המבטח יכול להחליט כיצד ישלם את התביעה. המבטח המוביל של נזקי מלחמה הוא Tokio Marine Kiln ו-Global Aerospace...