Tokio Marine

שימוש בבינה מלאכותית לתיקון מכוניות שנפגעו בתאונות

המבטח הבלגי הבינלאומי Ageas הכריז על מיזם חדש בשיתוף עם חברת הטכנולוגיה Tractable במסגרתו תופעל בינה מלאכותית, אשר תסייע בתיקון מכוניות אשר נפגעו בתאונות דרכים. הבינה המלאכותית יכולה לזהות את חלקי הרכב הדורשים תיקון ולהפיק הערכה מלאה, כולל המלצה על התיקון, הצביעה ועבודות מורכבות לרבות עלויות ושעתון עבודה. התוכנה פועלת במהירות ומתבססת על תמונות שהועברו על ידי המבוטח באמצעות הטלפון החכם. ההערכה יכולה להינתן גם בזמן שהמבוטח מודיע על האירוע. לאחר סדרה של בדיקות שנעשו בבריטניה בשנת 2019, המבטח בשיתוף עם בית התוכנה מתכננים לערוך אלפי הערכות מדי חודש. הבינה...
Tokio Marine רוכש את Pure Group

Tokio Marine רוכש את Pure Group

המבטח היפני Tokio Marine Holdings Inc הודיע כי ירכוש את קבוצת הביטוח Pure Group תמורת 3.1 מיליארד דולר מ-Stone Point Capital LLC) 51%) ו-KKR &…